Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk førstehjelp om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 8 timer fordelt på 1 dag.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

 

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må før kursstart dokumentere en av følgende:
 1. Dokumentasjon på gyldig kompetansesertifikat som dekk-, maskin- eller skipselektrikeroffiser.
 2. Dokumentasjon på 12 måneders effektiv fartstid opparbeidet før 31.12.2016 i sertifikatpliktig stilling, beregnet 5 år tilbake fra kursets oppstartsdato.
 3. Gyldig kursbevis for videregående sikkerhetsopplæring (eller for medisinsk førstehjelp).

Innhold

 • Medisinkiste
 • Kroppens oppbygning og funksjoner
 • Toksikologiske farer om bord, herunder bruk av «Medical First Aid Guide» – MFAG
 • Undersøkelse av skadd person eller pasient
 • Ryggskader
 • Brannsår, skoldesår og virkninger av varme og kulde
 • Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader
 • Medisinsk behandling av reddede personer
 • Medisinsk rådgivning over radio
 • Farmakologi
 • Sterilisering
 • Hjertestans, drukning og kvelning

Annet

Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Dokumentasjon på gjennomført grunnleggende kurs, ikke eldre enn 5 år, sendes kurssenteret i forkant på epost srs@rs.no

Oversikt over planlagte kurs