Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk førstehjelp om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 8 timer fordelt på 1 dag.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

 

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må før kursstart dokumentere en av følgende:
  1. Dokumentasjon på gyldig kompetansesertifikat som dekk-, maskin- eller skipselektrikeroffiser.
  2. Dokumentasjon på 12 måneders effektiv fartstid opparbeidet før 31.12.2016 i sertifikatpliktig stilling, beregnet 5 år tilbake fra kursets oppstartsdato.
  3. Gyldig kursbevis for videregående sikkerhetsopplæring (eller for medisinsk førstehjelp).

Innhold

Annet

Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Dokumentasjon på gjennomført grunnleggende kurs, ikke eldre enn 5 år, sendes kurssenteret i forkant på epost srs@rs.no

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger