Hopp til innhold

Kursnavn slik det fremstår i kursoversikten

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering fører og mannskap i hurtiggående mann-over-bord-båt i henhold til STCW A-VI/2-2.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltaker skal ha gjennomført grunnleggende kurs i redningsfarkost og mann over bord båt iht. tabell A-VI/2-1, eller inneha gyldig kompetansesertifikat (dekk-, maskin- eller skipselektrikeroffiser) og gjennomført HMOB kurs iht. tabell A-VI/2-2, før deltakelse på dette kurset.

Dette må dokumenteres ved gyldig HMOB-kurs eller ferdighetssertifikat som oppfyller kravene i STCW-konvensjonen regel VI/2 nr. 2. Ved utgått HMOB kompetanse må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet før 31.12.2016 med gyldig sertifikat for HMOB. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.

Dokumentasjon må sendes til kurssenteret før kursstart på e-post: Vis e-post

Innhold

Annet

<Limes inn fra Om kurset + Generell info i kursportal>
Start/stopp tider, ta med badebukse/håndkle (hvor aktuelt) må inn her.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger