Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for dekksoffiserer som skal tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger ombord i passasjer- og lastefartøy eller flytende offshoreinnretninger.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 66 timer fordelt på 8,5 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må tidligere ha gjennomført videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Dokumentasjon i form av kursbevis eller (utgått) sertifikat må fremlegges før kursstart.

Innhold

  • STCW A-VI/2-1 Redningsfarkost
  • STCW A-VI/3    Ledelse av brannslokking
  • STCW A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
  • STCW A-VI/4-2 Medisinsk behandling

 

Oversikt over planlagte kurs