Hopp til innhold

Kursnavn slik det fremstår i kursoversikten

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppgradering av sikkerhetsopplæring for maskin-, og elektrooffiserer som skal tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger ombord i passasjer- og lastefartøy eller flytende offshoreinnretninger, og som ikke har opprettholdt sin kompetanse..

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 66 timer fordelt på 8,5 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må tidligere ha gjennomført grunnleggende og videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Dokumentasjon i form av (utgått) kursbevis eller sertifikat må fremlegges før kursstart. Sendes til srs@rs.no.

Innhold

Annet

Kurset gjennomføres mandag-fredag i to sammenhengende uker.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger