Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 18 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Kurset skal oppdateres hvert 5. år. Dette kan gjøres ved å delta på godkjent oppdateringskurs på et kurssenter, eller ved organisert opplæring om bord med godkjent assessor. I begge tilfeller skal vedlikehold av kompetanse dokumenteres med et kursbevis.

Krav til forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for å kunne delta på dette kurset, men det anbefales å ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk, grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere eller begrenset sikkerhetsopplæring for passasjerskip før deltagelse på dette kurset.

Innhold

 • Alarminstruks og beredskapsplaner
 • Assistere passasjerer underveis til mønstrings- og livbåtstasjoner
 • Mønstringsprosedyrer
 • Kommunikasjon
 • Redningsmidler
 • Krisehåndtering og menneskelig adferd
 • Optimalisere bruken av ressurser
 • Kontrollere passasjerer og annet personell under nødsituasjoner
 • Passasjersikkerhet ved ombord- og ilandstigning
 • Transport av farlig gods
 • Sikring av last og skipsåpninger

 

Oversikt over planlagte kurs