Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 18 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Kurset skal oppdateres hvert 5. år. Dette kan gjøres ved å delta på godkjent oppdateringskurs på et kurssenter, eller ved organisert opplæring om bord med godkjent assessor. I begge tilfeller skal vedlikehold av kompetanse dokumenteres med et kursbevis.

Krav til forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for å kunne delta på dette kurset, men det anbefales å ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk, grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere eller begrenset sikkerhetsopplæring for passasjerskip før deltagelse på dette kurset.

Innhold

 

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger