Praktisk informasjon om håndtering av koronasmitte (SARS CoV-2 / COVID-19)

15.09.2020: Nye innreisebestemmelser

Innreisekarantene

Personer som ankommer Norge, skal være i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge med mindre man er omfattet av unntak i covid-19-forskriften.

Unntak for karantene etter testing ved ankomst til Norge

Personer som er bosatt i og ankommer Norge for å jobbe eller gjennomføre et oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden når de har fått bekreftet negativ test. Dette gjelder også for personer som er bosatt i Norge og har vært på arbeidsreise.

For å få unntak må arbeidsgiver sørge for to tester for koronavirus etter ankomst til Norge. Testene må bli tatt med minimum 48 timers mellomrom, og test to kan tidligst tas dag fem.

Dersom første test er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene kun i arbeidstiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeidstiden og på fritiden.

Hvilke områder som er «gule» og «røde» finnes i denne oversikten fra FHI.

18.08.2020: Regler knyttet til kursdeltagere som har hatt covid

Kursdeltagere som har/har hatt bekreftet covid-19:

Kursdeltagere som krysser av på elektronisk egenerklæring at de har/har hatt bekreftet Covid-19 følges opp manuelt. Deltagere som har pågående smitte skal være i isolasjon. Deltagere som tidligere har hatt bekreftet smitte må være symptomfrie, klarert av lege og kunne fremvise en positiv test som er minimum 4 uker gammel. Dette må være en RNA molekylær test (PCR), antistofftest er ikke tilstrekkelig.

18.05.2020: Vi vil fra nå tilby de fleste kursene i vår portefølje med ulike tiltak og begrensninger.

Viktig informasjon til kursdeltagere:

 • Følgende skal IKKE møte til kurs hos oss (vil bli sendt hjem):
  • Personer med påvist covid-19
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon/feber
  • Personer som er nærkontakt/har noen i husstanden med covid-19
  • Personer som er i reisekarantene
 • All oppmøte til kurs foregår nå utendørs, og det er derfor viktig at alle møter presis og holder avstand til hverandre før kursstart.
 • For å unngå at kursdeltagere og instruktører blir satt i karantene ved eventuell smittespredning ønsker vi 2 meters avstand mellom alle personer så langt det er mulig.
 • Følg skilting, oppmerking og beskjeder som gis, muntlig og skriftlig.
 • Hvis du tilhører en risikogruppe er det ønskelig at du tar kontakt med din egen fastlege og avklarer om det er utfordringer knyttet til din kursdeltagelse. Ta evt kontakt med oss ved spørsmål.

11.05.2020: Vi starter opp kursvirksomhet med svært begrenset omfang. Se vår kurskalender for informasjon om hvilke kurs som er tilgjengelige.

30.03.2020: Vi fortsetter stengingen av all kursvirksomhet frem til og med søndag 26.04.2020

12.03.2020: RS Sjøredningsskolen følger myndighetenes tiltakspakke for begrensning av smittespredning

Med utgangspunkt i myndighetenes tiltakspakke for begrensning av spredning av smitte fra koronaviruset (SARS CoV-2), vil RS Sjøredningsskolen innstille all kursvirksomhet fra og med torsdag 12.03.2020 og foreløpig frem til og med søndag 29.03.2020. For grunnleggende sikkerhetsopplæring og repetisjon for offshorearbeidere samt HUET innstilles foreløpig alle kurs frem til og med mandag 13. april på grunn av stenging av landets svømmehaller.

Da situasjonen kan endre seg ganske raskt oppfordrer vi alle til å følge med på hjemmesiden og i sosiale medier for oppdateringer. RS Sjøredningsskolen beklager alle ulemper stengingen måtte medføre for våre kunder og kursdeltagere, men understreker viktigheten av at alle aktører stiller seg bak tiltakene for å beskytte sårbare grupper i samfunnet og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Som et kompenserende tiltak for sjøfolk som har kurs som går ut på dato i den nærmeste tiden har Sjøfartsdirektoratet gitt en generell forlengelse av gyldighetstiden på alle personlige sertifikater i 6 måneder. For offshorepersonell har Norsk olje og gass fornyet gyldigheten på alle kurs frem til ny beskjed blir gitt.

Sjøfartsdirektoratet: Forlenger tidsfristen for fornyelse av personlige sertifikater

Norsk olje- og gass: Forlengelse av gyldighet for sikkerhets- og beredskapskurs

Helsedirektoratet: Omfattende tiltak for å hindre spredning av COVID-19

Folkehelseinstituttet: Råd og informasjon til befolkningen