Hopp til innhold

26.04.2021 Vi er nå tilbake på tilnærmet «normalt» aktivitetsnivå med strenge smittevernregler.

Viktig informasjon til kursdeltagere:

08.03.2021: Alle kurs er kansellert inntil videre med unntak av elektronisk undervisning

16.11.2020: Gradvis re-åpning av kursvirksomheten

Det gjøres en gradvis re-åpning av kursvirksomheten under strenge smittevernbestemmelser og med begrenset antall kursdeltagere. Vi beklager ulemper dette måtte medføre, men hovedfokus er nå å bidra til den nasjonale dugnaden for å bremse smittespredningen i samfunnet.

Klikk for å lese våre forhåndsregler her.

06.11.2020: Nedstenging av kursvirksomheten

På grunn av økende smittespredning i samfunnet og Regjeringens nye nasjonale tiltak for å snu den negative trenden, innstilles all kursvirksomhet ved RS Sjøredningsskolen fra og med mandag 09.11.2020. I første omgang vil dette gjelde frem til og med mandag 16.2020, men med mulighet for at perioden kan bli utvidet.

Det jobbes med å sette opp løsninger for å gjennomføre hele eller deler av kurs hvor det er mulig elektronisk. Nærmere informasjon om dette vil følge til de som er påmeldt kurs hvor dette er aktuelt.

Vi vil komme med nærmere informasjon når aktiviteten er tilbake som normalt.

27.10.2020: Endringer som følge av nye nasjonale retningslinjer og økning av smitte i samfunnet

Det gis nå ikke muligheter for unntak fra karantenereglene hvis man kommer fra røde land, og det legges opp til et strengere testregime for de som ankommer fra øvrige land. Vi ser at dette ikke er mulig for oss å følge opp, og vil derfor ikke ta imot kursdeltagere som kommer fra land utenfor Norge som ikke har gjennomført 10 dager karantene i forkant.

På bakgrunn av at det også er økende smitte mange steder i Norge innfører vi nå også begrensninger som innebærer at kursdeltagere som kommer fra kommuner med høyere smittetall enn 100 pr 100 000 innbyggere (rød sone) ikke skal møte på kurs her hos oss. Dette vil være et tillitsbasert system da det er vanskelig for oss å holde 100% oversikt over dette til enhver tid, men den enkelte kan sjekke sin kommune ved å klikke linken under, søke opp sin kommune, scroll ned til kommunekart og velg Per innb. Ved å klikke kommunen i kartet får du opp smittetall for siste 14 dager.»

Sjekk din kommune her

15.09.2020: Nye innreisebestemmelser

Innreisekarantene

Personer som ankommer Norge, skal være i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge med mindre man er omfattet av unntak i covid-19-forskriften.

Unntak for karantene etter testing ved ankomst til Norge

Personer som er bosatt i og ankommer Norge for å jobbe eller gjennomføre et oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden når de har fått bekreftet negativ test. Dette gjelder også for personer som er bosatt i Norge og har vært på arbeidsreise.

For å få unntak må arbeidsgiver sørge for to tester for koronavirus etter ankomst til Norge. Testene må bli tatt med minimum 48 timers mellomrom, og test to kan tidligst tas dag fem.

Dersom første test er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene kun i arbeidstiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeidstiden og på fritiden.

Hvilke områder som er «gule» og «røde» finnes i denne oversikten fra FHI.

18.08.2020: Regler knyttet til kursdeltagere som har hatt covid

Kursdeltagere som har/har hatt bekreftet covid-19:

Kursdeltagere som krysser av på elektronisk egenerklæring at de har/har hatt bekreftet Covid-19 følges opp manuelt. Deltagere som har pågående smitte skal være i isolasjon. Deltagere som tidligere har hatt bekreftet smitte må være symptomfrie, klarert av lege og kunne fremvise en positiv test som er minimum 4 uker gammel. Dette må være en RNA molekylær test (PCR), antistofftest er ikke tilstrekkelig.

18.05.2020: Vi vil fra nå tilby de fleste kursene i vår portefølje med ulike tiltak og begrensninger.

Viktig informasjon til kursdeltagere:

11.05.2020: Vi starter opp kursvirksomhet med svært begrenset omfang. Se vår kurskalender for informasjon om hvilke kurs som er tilgjengelige.

30.03.2020: Vi fortsetter stengingen av all kursvirksomhet frem til og med søndag 26.04.2020

12.03.2020: RS Sjøredningsskolen følger myndighetenes tiltakspakke for begrensning av smittespredning

Med utgangspunkt i myndighetenes tiltakspakke for begrensning av spredning av smitte fra koronaviruset (SARS CoV-2), vil RS Sjøredningsskolen innstille all kursvirksomhet fra og med torsdag 12.03.2020 og foreløpig frem til og med søndag 29.03.2020. For grunnleggende sikkerhetsopplæring og repetisjon for offshorearbeidere samt HUET innstilles foreløpig alle kurs frem til og med mandag 13. april på grunn av stenging av landets svømmehaller.

Da situasjonen kan endre seg ganske raskt oppfordrer vi alle til å følge med på hjemmesiden og i sosiale medier for oppdateringer. RS Sjøredningsskolen beklager alle ulemper stengingen måtte medføre for våre kunder og kursdeltagere, men understreker viktigheten av at alle aktører stiller seg bak tiltakene for å beskytte sårbare grupper i samfunnet og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Som et kompenserende tiltak for sjøfolk som har kurs som går ut på dato i den nærmeste tiden har Sjøfartsdirektoratet gitt en generell forlengelse av gyldighetstiden på alle personlige sertifikater i 6 måneder. For offshorepersonell har Norsk olje og gass fornyet gyldigheten på alle kurs frem til ny beskjed blir gitt.

Sjøfartsdirektoratet: Forlenger tidsfristen for fornyelse av personlige sertifikater

Norsk olje- og gass: Forlengelse av gyldighet for sikkerhets- og beredskapskurs

Helsedirektoratet: Omfattende tiltak for å hindre spredning av COVID-19

Folkehelseinstituttet: Råd og informasjon til befolkningen

08.03.2021: Alle kurs er kansellert inntil videre med unntak av elektronisk undervisning

06.11.2020: Nedstenging av kursvirksomheten

På grunn av økende smittespredning i samfunnet og Regjeringens nye nasjonale tiltak for å snu den negative trenden, innstilles all kursvirksomhet ved RS Sjøredningsskolen fra og med mandag 09.11.2020. I første omgang vil dette gjelde frem til og med mandag 16.2020, men med mulighet for at perioden kan bli utvidet.

Det jobbes med å sette opp løsninger for å gjennomføre hele eller deler av kurs hvor det er mulig elektronisk. Nærmere informasjon om dette vil følge til de som er påmeldt kurs hvor dette er aktuelt.

Vi vil komme med nærmere informasjon når aktiviteten er tilbake som normalt.

15.09.2020: Nye innreisebestemmelser

Innreisekarantene

Personer som ankommer Norge, skal være i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge med mindre man er omfattet av unntak i covid-19-forskriften.

Unntak for karantene etter testing ved ankomst til Norge

Personer som er bosatt i og ankommer Norge for å jobbe eller gjennomføre et oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden når de har fått bekreftet negativ test. Dette gjelder også for personer som er bosatt i Norge og har vært på arbeidsreise.

For å få unntak må arbeidsgiver sørge for to tester for koronavirus etter ankomst til Norge. Testene må bli tatt med minimum 48 timers mellomrom, og test to kan tidligst tas dag fem.

Dersom første test er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene kun i arbeidstiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeidstiden og på fritiden.

Hvilke områder som er «gule» og «røde» finnes i denne oversikten fra FHI.

18.05.2020: Vi vil fra nå tilby de fleste kursene i vår portefølje med ulike tiltak og begrensninger.

Viktig informasjon til kursdeltagere:

30.03.2020: Vi fortsetter stengingen av all kursvirksomhet frem til og med søndag 26.04.2020

06.11.2020: Nedstenging av kursvirksomheten

På grunn av økende smittespredning i samfunnet og Regjeringens nye nasjonale tiltak for å snu den negative trenden, innstilles all kursvirksomhet ved RS Sjøredningsskolen fra og med mandag 09.11.2020. I første omgang vil dette gjelde frem til og med mandag 16.2020, men med mulighet for at perioden kan bli utvidet.

Det jobbes med å sette opp løsninger for å gjennomføre hele eller deler av kurs hvor det er mulig elektronisk. Nærmere informasjon om dette vil følge til de som er påmeldt kurs hvor dette er aktuelt.

Vi vil komme med nærmere informasjon når aktiviteten er tilbake som normalt.

18.05.2020: Vi vil fra nå tilby de fleste kursene i vår portefølje med ulike tiltak og begrensninger.

Viktig informasjon til kursdeltagere:

18.05.2020: Vi vil fra nå tilby de fleste kursene i vår portefølje med ulike tiltak og begrensninger.

Viktig informasjon til kursdeltagere: