Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av personer som skal tjenestegjøre som Company Security Officer i henhold til ISPS-koden.

Varighet

Kurset gjennomføres på 16 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er ikke krav til oppdatering av CSO-kurs.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper. Imidlertid gjøres det oppmerksom på at dersom man også ønsker ferdighetssertifikat som SSO må det dokumenteres 12 måneders effektiv fartstid som offiser.

Innhold

 • Trusselbildet i den maritime næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • Sentrale begreper og definisjoner
 • Håndtering av sensitiv informasjon
 • Ansvarsforhold mellom involverte aktører
 • Identifisering av trusler, gjenkjennelse og påvisning
 • Metoder for fysiske søk og inspeksjoner
 • Gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko
 • Styring av folkemengder
 • Påkrevde handlinger ved ulike sikringsnivåer
 • Rapportering av sikringshendelser
 • Utførelse av sikringsprosedyrer
 • Kjennskap til beredskapsplanverk
 • Sikringstrening og øvelser

 

Oversikt over planlagte kurs