Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av personer som skal tjenestegjøre som Company Security Officer i henhold til ISPS-koden.

Varighet

Kurset gjennomføres på 16 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er ikke krav til oppdatering av CSO-kurs.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper. Imidlertid gjøres det oppmerksom på at dersom man også ønsker ferdighetssertifikat som SSO må det dokumenteres 12 måneders effektiv fartstid som offiser.

Innhold

 

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger