Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 8 timer fordelt på 1 dag.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager skal ha gjennomført grunnleggende kurs i redningfarkost og mann over bord båt iht. tabell A-VI/2-1, før deltakelse på dette kurset. Dette skal dokumenteres:
Alternativ 1: Dokumentasjon på gyldig kompetansesertifikat som dekk-, maskin-, eller skipselektrikeroffiser eller gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-1 (dvs. ikke eldre enn 5 år)

Alternativ 2: Dersom ikke gyldig sertifikat som offiser eller gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-1, kan dokumentasjon på 12 mnd. fartstid opparbeidet før 31.12.2016 i tidsrom med gyldig offisersertifikat eller gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-1, godkjennes.

Dokumentasjon på gjennomført grunnleggende kurs, ikke eldre enn 5 år, må sendes kurssenteret i forkant til epost srs@rs.no

Innhold

 

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger