Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 32 timer fordelt på 4 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig kursbevis må sendes inn i til kurssenteret i forkant til e-post srs@rs.no.

Innhold

 • Konstruksjon og utrustning av redningsfarkoster
 • Daviter, kraner og utsettingsarrangementer
 • Vedlikeholdsrutiner for redningsfarkost og utsettingsarrangementer
 • Kjennskap til og bruk av utstyr ombord i redningsfarkoster
 • Utsetting og opphold i redningsflåte
 • Ledelse av ombordstigning og utsettelse av livbåter og mann-over-bord-båter
 • Betjening og enkel feilsøking på motor og tekniske installasjoner
 • Søk og redning ved hjelp av redningsfarkost
 • Helikopterredning
 • Nødkommunikasjon
 • Førstehjelp

 

Oversikt over planlagte kurs