Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 32 timer fordelt på 4 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig kursbevis må sendes inn i til kurssenteret i forkant til e-post Vis e-post.

Innhold

 

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger