Kursnavn slik det fremstår i kursoversikten

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene for eksamen til internasjonalt VHF/SRC-sertifikat.

Varighet

Kurset gjennomføres på 1 dag/8 timer.

Repetisjonsfrekvens

Ingen krav til repetisjon.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager bør ha lest boken «Mayday» i forkant av kurset.

Innhold

  • Hvordan kommunisere på VHF ved nød
  • Hvordan skaffe rask legehjelp ved en alvorlig skade
  • Hvordan få høre siste nytt om været
  • Hvordan ringe hjem når en er utenfor mobildekning
  • Vedlikehold av VHF-apparatet, kraftforsyning og antenne
  • Hvordan kontakte andre båter som en ikke vet navnet på
  • Annet maritimt kommunikasjonsutstyr en trenger om bord

I våre kurs får en også praktisk opplæring og trening i bruk av VHF-radio med fysisk utstyr og simulator.

 

Oversikt over planlagte kurs