Hopp til innhold

Kursnavn slik det fremstår i kursoversikten

Målgruppe 

For underordnet personell som skal tjenestegjøre med plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjonen på ikke hurtiggående passasjerskip under 300 bruttotonn i fartsområde 1 gjelder krav til «Begrenset sikkerhetskurs» godkjent av Sjøfartsdirektoratet. «Begrenset sikkerhetskurs» er kun godkjent for underordnet personell som tjenestegjør på denne type passasjerskip i perioden fra 1. mai til 30. september.

Varighet

Kurset skal gjennomføres på minimum 10 timer.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Gyldig kursbevis for begrenset sikkerhetsopplæring eller grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk, dvs. ikke eldre enn 5 år fra utstedelse. Dersom kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 mnd. effektiv fartstid, opparbeidet før 31.12.2016. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på nytt kurs.

Innhold

Annet

Kurset er en forkortet versjon av grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger