Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 8 timer fordelt på 1 dag.

Repetisjonsfrekvens

Det er ikke krav til oppdatering av kurs i sikringsbevissthet.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

Annet

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på
skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.

 

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger