Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 8 timer fordelt på 1 dag.

Repetisjonsfrekvens

Det er ikke krav til oppdatering av kurs i sikringsbevissthet.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

 • Trusselbildet i den maritime næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • Sentrale begreper og definisjoner
 • Håndtering av sensitiv informasjon
 • Ansvarsforhold mellom involverte aktører
 • Identifisering av trusler, gjenkjennelse og påvisning
 • Metoder for fysiske søk og inspeksjoner
 • Gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko
 • Styring av folkemengder
 • Påkrevde handlinger ved ulike sikringsnivåer
 • Rapportering av sikringshendelser
 • Utførelse av sikringsprosedyrer
 • Kjennskap til beredskapsplanverk
 • Sikringstrening og øvelser

Annet

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på
skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.

 

Oversikt over planlagte kurs