Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Personell som skal tjenestegjøre som medlem av søk- og redningslag eller skadestedsledere.

Varighet

Kurset gjennomføres på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

Søk- og redningslagskurs skal repeteres hver 12. måned.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må ha gjennomført grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs.

Dokumentasjon for tidligere kurs må sendes inn på forhånd for godkjenning.

Innhold

 • Beredskap/organisering
 • Livreddende førstehjelp
 • Pasientundersøkelse/skadeprioritering
 • Brannteori
 • Slukningsmidler/slukkeutstyr
 • Brannslukking og begrensning
 • Fysiologi
 • Pressluft- og annet røykdykkerutstyr
 • Søk og redning inkl.røykdykking
 • Gass og væsker under trykk (deluge ved gassutslipp)
 • Mentale reaksjoner og stressmestring (ved ulykker og katastrofer)
 • Redningsarbeid på skadested
 • Styrketest

Annet

Personell med røykdykkingsfunksjon må ha nødvendig kondisjon og styrke til å kunne gjennomføre oppgavene som røykdykker. Dette skal dokumenteres ved bestått kondisjons- og styrketest (ref. kap. 7.1.3.1 og kap. 7.1.3.2).

Dersom kondisjons og/eller styrketest ikke gjennomføres, påføres dette kursdokumentasjonen. Kondisjonstest gjennomføres som egen modul til kr 1000.-

Oversikt over planlagte kurs