Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Personell som skal oppdatere sin opplæring som medlem av søk- og redningslag eller skadestedsledere.

Varighet

Kurset gjennomføres på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Søk- og redningslagskurs skal repeteres hver 12. måned. Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse iht Norsk olje- og gass retningslinje 002 eller likeverdig trening siste 4 år må ta søk- og redningslag grunnkurs på nytt.

 

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må ha gjennomført søk- og redningslag grunnkurs.

Dokumentasjon for tidligere kurs må sendes inn på forhånd for godkjenning. Send til srs@rs.no

Innhold

Et representativt utvalg av innholdet i søk og redningslag grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Annet

Personell med røykdykkingsfunksjon må ha nødvendig kondisjon og styrke til å kunne gjennomføre oppgavene som røykdykker. Dette skal dokumenteres ved bestått kondisjons- og styrketest (ref. kap. 7.1.3.1 og kap. 7.1.3.2). Dersom kondisjons og/eller styrketest ikke gjennomføres, påføres dette kursdokumentasjonen. Kondisjonstest gjennomføres som egen modul til kr 1000.-

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger